Przepisy

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące zawodów, poszczególnych konkurencji dostępne są na stronie IHAA w zakładce Rules.