Przepisy

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące zawodów, poszczególnych konkurencji dostępne są na stronie IHAA w zakładce Rules.

Aktualnie obowiązujące przepisy WHAF dostępne są w zakładce Rules & Regulation.